210 3501500
 
Αρχική
Προφίλ
Υπηρεσίες
Περίθαλψη
Για τον Πολίτη
Λίστα Χειρουργείου
Ραντεβού
Νέα
Επικοινωνία
 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Όργανα Διοίκησης
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οργανόγραμμα
Ανακοινώσεις
Προσλήψεις-Διορισμοί
Τμ. Προμηθειών
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ - OpenData
ΕΥΧΕΣ
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Β Παθολογική-Ογκολογική
Γ Παθολογική - Ογκολογική
Β Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημιακή Χειρουργική
Α Χειρουργική Κλινική
Θωρακοχειρουργική
Πλαστική Επανορθωτική Χειρουργική
Καρδιολογική Κλινική
Νευρολογική Κλινική
Ορθοπαιδική Κλινική
Πνευμονολογική Κλινική
Μονάδα Μελέτης Ύπνου
Παν.Ψυχιατρική Κλινική
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Θεραπείας Πόνου
Τμ. Ιατρικών Απεικονίσεων
Τμ.Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τμ. Πυρηνικής Ιατρικής
ΥΚΟΝ
Τμ. Κοινωνικής Εργασίας
Τμ. Διαιτολογίας-Διατροφής
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αιματολογικό Εργαστήριο
Αιμοδοσία
Βιοχημικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύσταση και Συγκρότηση
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Γ.Ο.Ν.Κ.
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ
 
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

 

Τίτλος Πράξης: Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς "Οι ʼγιοι Ανάργυροι" (Κωδικός ΟΠΣ 5037459)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης: 700.000,00 €

Συνοπτική Περιγραφή:

Η Πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς "Οι ʼγιοι Ανάργυροι", η οποία έχει ενταχθεί και υλοποιείται από το Νοσοκομείο μας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020", αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του κάτωθι εξοπλισμού:

1 υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσεως, τροχήλατος
1 φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM
1 ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό, (DR), 2 ανιχνευτών
1 σύστημα βιντεοβρογχοσκόπησης υψηλής ανάλυσης
1 αξονικός τομογράφος – CT 32 τομών με Εγχυτή και πρόσθετα κλινικά προγράμματα

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα συμβάλει θετικά στους στόχους του Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014 – 2020, σε ότι αφορά στην συμπλήρωση και βελτίωση των Υποδομών Υγείας για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους της Περιφέρειας Αττικής και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.


 

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για COVID-19