210 3501500
 
Αρχική
Προφίλ
Υπηρεσίες
Περίθαλψη
Για τον Πολίτη
Λίστα Χειρουργείου
Ραντεβού
Νέα
Επικοινωνία
 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Όργανα Διοίκησης
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οργανόγραμμα
Ανακοινώσεις
Προσλήψεις-Διορισμοί
Τμ. Προμηθειών
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ - OpenData
ΕΥΧΕΣ
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Β Παθολογική-Ογκολογική
Γ Παθολογική - Ογκολογική
Β Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημιακή Χειρουργική
Α Χειρουργική Κλινική
Θωρακοχειρουργική
Πλαστική Επανορθωτική Χειρουργική
Καρδιολογική Κλινική
Νευρολογική Κλινική
Ορθοπεδική Κλινική
Πνευμονολογική Κλινική
Μονάδα Μελέτης Ύπνου
Παν.Ψυχιατρική Κλινική
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Θεραπείας Πόνου
Τμ. Ιατρικών Απεικονίσεων
Τμ.Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τμ. Πυρηνικής Ιατρικής
ΥΚΟΝ
Τμ. Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Κλινικής Διατροφής
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αιματολογικό Εργαστήριο
Αιμοδοσία
Βιοχημικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύσταση και Συγκρότηση
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Γ.Ο.Ν.Κ.
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ
 
Τμ. Κοινωνικής Εργασίας

 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Τι είναι Κοινωνική Εργασία;

Η Κοινωνική Εργασία είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα που διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ανθρωπιστικά επαγγέλματα στο ότι επικεντρώνεται τόσο στο άτομο όσο και στο περιβάλλον του. Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών, η Κοινωνική Εργασία προωθεί την κοινωνική αλλαγή, την επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ατόμων με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής τους ευημερίας. Οι έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καθοριστική σημασία για την Κοινωνική Εργασία. Οι έννοιες αυτές είναι κυρίαρχες και στον Κώδικα Δεοντολογίας του επαγγέλματος όπως έχουν καθοριστεί από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης της Νοσοκομειακής Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα;

 • Καθορισμός Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Π. Δ., αριθ. 50, ΦΕΚ 23, τ Α, 26.1.1989,σσ.346-347)
 • Περί καθορισμού του αντικειμένου εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών (Π.Δ., αρ. 891, ΦΕΚ 213, τ Α, 7.12.1978, σσ. 2005-2007)
 • Κώδικας Δεοντολογίας για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού όπως έχει καθοριστεί από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
 1. Ο ρόλος του τμήματος  της Κοινωνικής Εργασίας

Η Κοινωνική Υπηρεσία στο Νοσοκομείο Γ.Ο.Ν.Κ.  «ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» δημιουργήθηκε το 1976 όπου  με απόφαση του Δ.Σ. θεσμοθετήθηκε στον Οργανισμό του Νοσοκομείου για πρώτη φορά στις 18/1/1987. Το τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Γ.Ο.Ν.Κ.   «ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»  έχει χαρακτηρισθεί με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας – Υγείας σαν εκπαιδευτικό Κέντρο για σπουδαστές Κοινωνικούς Λειτουργούς.
Οι αρμοδιότητες της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο περιγράφονται στο Π.Δ. 87/86 (ΦΕΚ 32/τ.α/27-3-86) εδάφιο παράγραφος 3 του άρθρου 10.
Συγκεκριμένα για το τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας ότι: έχει την ευθύνη και φροντίδα για την συμπαράσταση στους νοσηλευόμενους στο Νοσοκομείο για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα, την αναζήτηση και διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά φροντίζει για την αντιμετώπιση των Κοινωνικών αυτών προβλημάτων στο πλαίσιο της γενικότερης Κοινωνικής Πολιτικής της Πολιτείας.

 1. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού
Το αντικείμενο εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών στη χώρα μας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο με το Π.Δ. 50/89 όπου οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες αποβλέπουν α) στην πρόληψη και θεραπεία των κοινωνικών προβλημάτων, β) στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα με: 
 • Διενέργεια κοινωνικής  ή ψυχοκοινωνικής μελέτης, όπου κρίνεται απαραίτητη, του περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβαση του.
 • Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε συνεργασία άλλους ειδικούς για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.
 • Εκπόνηση  και εκτέλεση σχεδίου δράσης και ενεργειών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης
 1. Η εργασία του Κοινωνικού Λειτουργού στο Νοσοκομείο ειδικότερα  είναι να:
 • Μετέχει στην θεραπευτική ομάδα (ιατρός, νοσηλευτής και άλλοι ειδικοί) και να αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα για την επιτυχία του κοινού σκοπού, της θεραπείας και μέριμνας για την πρόληψη και διατήρηση της υγείας.
 • Επιλαμβάνεται των κοινωνικών  προβλημάτων των ασθενών , τα οποία έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση  υγείας τους.
 • Προετοιμάζει τον ασθενή και την οικογένεια του για την ανάγκη εισαγωγής στο Νοσοκομείο ή της νοσηλείας κατ’ οίκον.
 • Βοηθάει τους νεοεισερχόμενους ασθενείς στην προσαρμογή τους στο Νοσοκομείο.
 • Επιδιώκει την μείωση άγχους του ασθενή εξαιτίας της απειλής της υγείας του όπως και την απομάκρυνση του από το οικογενειακό περιβάλλον.
 • Συμβάλλει  στο διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο των ιατρών για τη  λήψη στοιχείων που αφορούν την προσωπικότητα του ασθενή, το κοινωνικό περιβάλλον, της συνθήκες διαβίωσης του, τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Επιπλέον λαμβάνει οποιοδήποτε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό στοιχείο το οποίο απαιτείται για την καλύτερη και πλέον εξατομικευμένη θεραπεία του ασθενή.
 • Βοηθάει την παραδοχή της προτεινόμενης θεραπευτικής αγωγής ή χειρουργικής επεμβάσεως.
 • Επιδιώκει την θετική συμμετοχή του ασθενή στην προτεινόμενη θεραπεία και αμβλύνει τους παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως παρεμποδίζουν την συμμετοχή του αυτή.
 • Κινητοποιεί τις πηγές βοήθειας της κοινότητας για την πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών.
 • Συνεργάζεται με ομάδες ασθενών προκειμένου να πετύχει:  α) την αρμονική συμβίωση εντός νοσοκομείου.   β) την προσαρμογή των ασθενών στην κατάσταση υγείας τους και τους απαραίτητους περιορισμούς τους οποίου επιβάλλει η ασθένεια του.
 • Ερμηνεύει τις υπόλοιπες υπηρεσίες της κοινότητας στις ειδικές ανάγκες των ασθενών.
 • Κινητοποιεί, οργανώνει και δραστηριοποιεί εθελοντικές ομάδες, οι οποίες συμπληρώνουν το έργο της εξυπηρέτησης των ασθενών.
 • Συμμετέχει σε ερευνητικές μελέτες.
 • Εκπαίδευση σπουδαστών ΤΕΙ.

  

 1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας συνίστανται: 

 • Διαγνωστική εκτίμηση των κοινωνικών, συναισθηματικών αναγκών/ προβλημάτων του ασθενή και της οικογένειας του.
 • Συμβουλευτική- Υποστήριξη του ασθενή ή της οικογένειας του
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
 • Προσαρμογή στην ασθένεια.
 • Διαχείριση πένθους και απώλειας.
 • Διαχείριση τραύματος.
 • Παρέμβαση σε κρίση λόγω ασθένειας.
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη φροντιστών  ασθενή.
 • Συνηγορία σε ανασφάλιστους ασθενείς.
 • Διασυνδετική  με υπηρεσίες της κοινότητας, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Κάλυψη κοινωνικών αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Κινητοποίηση του εξυπηρετούμενου και του περιβάλλοντος του.

 Προϊστάμενος Τμήματος

Μπούνταλης Βασίλειος

Θέση Τμήματος

Κεντρικό κτίριο, Όροφος -1

Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Νοσοκομείου απευθείας στα τηλέφωνα 2103501618 και 2103501619 ή να ζητήσετε από την/τον γιατρό σας ή την/τον προϊσταμένη/ο του Τμήματος να κάνει την παραπομπή αντί για εσάς.
 
 
Nέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail: kygonk@gmail.com
 
Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή
7.00 π.μ-3.00 μ.μ


 

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για COVID-19