210 3501500
 
Αρχική
Προφίλ
Υπηρεσίες
Περίθαλψη
Για τον Πολίτη
Λίστα Χειρουργείου
Ραντεβού
Νέα
Επικοινωνία
 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Όργανα Διοίκησης
Οργανόγραμμα
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ανακοινώσεις
Προσλήψεις-Διορισμοί
Τμ. Προμηθειών
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ - OpenData
ΕΥΧΕΣ
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Β Παθολογική-Ογκολογική
Γ Παθολογική - Ογκολογική
Β Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημιακή Χειρουργική
Α Χειρουργική Κλινική
Θωρακοχειρουργική
Πλαστική Επανορθωτική Χειρουργική
Καρδιολογική Κλινική
Νευρολογική Κλινική
Ορθοπαιδική Κλινική
Πνευμονολογική Κλινική
Μονάδα Μελέτης Ύπνου
Παν.Ψυχιατρική Κλινική
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Θεραπείας Πόνου
Τμ. Ιατρικών Απεικονίσεων
Τμ.Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τμ. Πυρηνικής Ιατρικής
ΥΚΟΝ
Τμ. Κοινωνικής Εργασίας
Τμ. Διαιτολογίας-Διατροφής
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αιματολογικό Εργαστήριο
Αιμοδοσία
Βιοχημικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύσταση και Συγκρότηση
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Γ.Ο.Ν.Κ.
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ
 
Παν.Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Email επικοινωνίας:  

 Η Κλινική

Το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής και η μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που είναι εγκατεστημένη στη Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΓΟΝΚ «Οι ʼγιοι Ανάργυροι»  παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε περίπου 300.000 πληθυσμό στον 8ο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής  στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής, που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα κλινικά ,διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα των επί μέρους Μονάδων του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού Η δημιουργία της μονάδας στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής (ΠΨΚ), αποσκοπεί στα ακόλουθα:
 
1.      Κάλυψη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματός Νοσηλευτικής, στην ψυχική υγεία, όπου οι φοιτητές  μπορούν να εκπαιδευτούν στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ολόκληρο το φάσμα αυτών από την πρόληψη της νόσου στην κοινότητα, στην αντιμετώπιση της οξείας φάσης ενδο- ή εξω-νοσοκομειακά, στη μακροχρόνια παρακολούθηση και τέλος στην κοινωνική επανένταξη.
2.      Ανάπτυξη και εκτέλεση εφαρμοσμένων και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την αναζήτηση νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. Ήδη στην ΠΨΚ έχουν αναπτυχθεί δύο μέθοδοι θεραπευτικών παρεμβάσεων με πληθυσμό στόχο άτομα που παρακολουθούνται από Κέντρα Ψυχικής Υγείας και οι οποίες αποτελούν πρότυπες κλινικές πράξεις και οι οποίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας του ΥΥΚΑ, για την παροχή τεχνογνωσίας σε άλλες αντίστοιχες δομές.
3.      Παροχή εξειδικευμένης κλινικής φροντίδας, περίθαλψης και νοσηλείας σε ψυχικά πάσχοντες.
4.      Ειδίκευση νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαίδευσή τους σε κάθετη δομή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
5.      Συνεργασία με άλλους ομοειδείς πανεπιστημιακούς ή άλλους ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.
6.      Οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων και διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, αλλά και των άλλων κλινικών του νοσοκομείου και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
7.      Εξυπηρέτηση της πληθώρας των κοινωνικών αναγκών που συνεπάγεται η ψυχική νόσος, όπως η πιστοποίηση των αναγκών, ο βαθμός έκπτωσης της λειτουργικότητας, ο βαθμός αναπηρίας κ.ο.κ.
Τι είναι η κλινική  ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης :
Η κλινική ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης, είναι εξειδικευμένη κλινική χορήγησης ενέσιμων σκευασμάτων Depot και ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης.
Πως λειτουργεί μία κλινική ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης:
Την ευθύνη για κάθε κλινική Depot- Ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης έχει ένας νοσηλευτής/τρια Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα.
Η κλινική λειτουργεί με προγραμματισμένα ραντεβού, στα οποία ο υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια  έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 • Αξιολόγηση ασθενούς.
 • Καταγραφή ενδεχομένων  παρενεργειών.
 • Χορήγηση Depot- ενέσιμου αντιψυχωτικού μακράς διάρκειας δράσης.
 • Επαναξιολόγηση ασθενούς.
 • Παρακολούθηση και καταγραφή ψυχικής κατάστασης του ασθενούς  ανά τακτά μεσοδιαστήματα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τη χορηγούμενη θεραπεία.
Ο υπεύθυνος επαγγελματίας ψυχικής υγείας :
 • Οργανώνει τις συνεδρίες χορήγησης του φαρμάκου των  ασθενών με σύστημα ραντεβού.
 • Επιβεβαιώνει προκαταβολικά τη διαθεσιμότητα του φαρμάκου.
 • Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και ενημέρωση των αρχείων / μητρώων των ασθενών.
Πως γίνεται η παραπομπή ασθενών:
Η κλινική δέχεται ασθενείς του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας / Υγιεινής. Επίσης γίνονται δεκτοί ασθενείς μετά από παραπομπή:
 • Νοσοκομείου.
 • ʼλλου ΚΨΥ.
 • Ψυχιάτρων ασφαλιστικών ταμείων.
 • Ιδιωτών Ψυχιάτρων.
 • Ιατρών άλλων δημοσίων υπηρεσιών.
Κατά την παραπομπή απαιτείται να διασφαλιστούν τα παρακάτω :
 • Ο υπεύθυνος ψυχίατρος να έχει επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της κλινικής ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης.
 • Να σταλεί πλήρες και ενημερωμένο ιατρικό και ιστορικό στον υπεύθυνο της κλινικής καθώς και αντίγραφο της συνταγής χορήγησης του φαρμάκου. Ο υπεύθυνος της κλινικής ουδόλως παρεμβαίνει στη θεραπευτική  επιλογή του θεράποντος ιατρού.
 • Ο υπεύθυνος να επικοινωνεί σε κάθε ραντεβού με τον υπεύθυνο ψυχίατρο του κάθε ασθενούς και ενημερώνει για την πορεία του.
 • Ο υπεύθυνος της κλινικής έχει και την ευθύνη διασφάλισης του απορρήτου των ανωτέρω πληροφοριών.
Κριτήρια για την αποδοχή ασθενών :
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας ενός ασθενούς, για την κλινική Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης, η ομάδα Ψυχικής Υγείας θα πρέπει να εξετάζει αν:
 • Ο ασθενής επωφελείται από την ρουτίνα της κλινική ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης.
 • Ο ασθενής παρακολουθείται από έναν γιατρό ψυχίατρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία του ασθενή.
 • Ο ασθενής έχει σταθεροποιημένη ψυχική κατάσταση.
 • Ο ασθενής έχει χαμηλή βαθμολογία σε όλες τις κλίμακες αξιολόγησης κινδύνου.
 • Η παρουσία του ασθενή στην κλινική είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του ιδίου ή και του φροντιστή του.
 • Η παρουσία του ασθενή στην κλινική ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης, είναι σύμφωνη με την κουλτούρα και την επιθυμία του ασθενή.

Τα ανωτέρω δύναται εναλλακτικά να διασφαλίζονται από το ενημερωτικό σημείωμα του θεράποντος ιατρού.

Πληροφόρηση ασθενών:
Πριν την έναρξη της θεραπείας με ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς διάρκειας δράσης, ο ασθενής πληροφορείται από τον υπεύθυνο σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους της θεραπείας καθώς και για την διαδικασία χορήγησης.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν έννοιες όπως :
 • Τι είναι αντιψυχωτικό φάρμακο.
 • Τι είναι Depot- ενέσιμο αντιψυχωτικό μακράς διάρκειας δράσης.
 • Πως χορηγείται το Depot- ενέσιμο αντιψυχωτικό μακράς διάρκειας δράσης.
 • Οφέλη της θεραπείας.
 • Πιθανές παρενέργειες - ανεπιθύμητες ενέργειες.
 • Τι πρέπει να κάνει ο ασθενής αν παρατηρήσει σημάδια παρενεργειών- ανεπιθύμητων ενεργειών.
 • Πόσο συχνά πρέπει να γίνονται οι ενέσεις.
 • Χορήγηση ενημερωτικού εντύπου εξατομικευμένο για τον ασθενή.
Χορήγηση Depot – ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκεια δράσης :
Η χορήγηση του Depot- ενέσιμου αντιψυχωτικού μακράς διάρκειας δράσης γίνεται μόνο από νοσηλευτή/τρια της κλινικής Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης και σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς χορήγησης.
Σε κάθε ραντεβού ο ασθενής αξιολογείται για:
 • Αποτελεσματικότητα Θεραπείας.
 • Ανεπιθύμητες ενέργειες.
 • Παρενέργειες.
 • Αλλαγές σε συμπεριφορά.
 • Συμμόρφωση στη θεραπεία.
 • Σωματική υγεία.
 • Σημάδια υποτροπής.

www.depotclinic.gr/


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

 
Διαβάστε περισσότερα ...
ΚΛΟΖΑΠΙΝΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ακολουθούν οδηγίες που αφορούν την ασφαλή συνέχιση της θεραπείας, ασθενών σε κλοζαπίνη (Leponex) την περίοδο εφαρμογής περιορισμών στις μετακινήσεις.

 
Διαβάστε περισσότερα ...
Depot ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ακολουθούν οδηγίες που αφορούν την ασφαλή συνέχιση της θεραπείας, ασθενών με ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς δράσης (Depot) την περίοδο εφαρμογής περιορισμών στις μετακινήσεις.

 
Διαβάστε περισσότερα ...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με Εξωτερικούς Συνεργάτες

 
Διαβάστε περισσότερα ...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι 'Aγιοι Ανάργυροι» του Τομέα Ψυχικής Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις σύμβασης μίσθωσης έργου μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ για τη στελέχωση της Μονάδας Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής:

 
Διαβάστε περισσότερα ...
 

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για COVID-19